Leasing

stillas

SG-finans

Lettstillas kan i samarbeid med SG Finans AS tilby finansiering av alle våre produkter. Du velger selv utstyr fra Lettstillas og inngår samtidig en avtale om finansiering med SG Finans. SG Finans kjøper utstyret på vegne av deg, mens Lettstillas fakturerer SG Finans for utstyret. Du har full bruksrett i hele avtaleperioden. Etter ende avtale periode kan du kjøpe ut utstyret for 2,5 x månedsbelpet. Vi tar oss av hele prosessen for å få finansiering så alt du trenger å gjøre er å gi oss beskjed om at du ønsker at vi kjører gjennom en uforpliktende finansieringssøknad.

Fordeler med finansiering:

  • Muliggjør regelmessig utskiftning og oppgradering av utstyr – uten kapitalkrevende investeringer.
  • Frigjør driftskapital som kan benyttes til andre formål.
  • Inntil 100 % finansiering.