Arbeidstilsynet har de siste årene gitt flere og strengere gebyrer for ulovlig arbeid i høyden fremover. Man må forvente at et brudd på bestemmelser som gjelder arbeid i høyden som regel vil være på minimum 50 000 kroner. Det korte svaret er å ha alt i ordet, slik at sikkerheten er ivaretatt.

Men det kan være vanskelig å ha full oversikt over hvilke krav som stilles til de ulike formene for arbeid i høyden. Under finner du derfor en liste som kan hjelpe deg med å vite hvilke krav som skal være oppfylt ved arbeid med stillas, lift og fallsikringsutstyr.

Stillas

 • Stillaset: må alltid oppfylle kravene i regelverket, og særlig forskrift om utførelse av arbeid kap 17 er relevant. Mer spesifikt må man huske:
  • Stillaset skal være sertifisert i EU
  • Stillaset må tåle den belastningen den påføres
  • Stillaset skal ha tilstrekkelig antall veggfester, som er testet med 30% overlast
  • Stillaset skal ha rekkverk på 1 m, samt kne og fotlist
  • Stillaset skal ikke ha avstand til veggen på mer enn 0,3 m (i så fall må man ha rekkverk på innsiden)
  • Stilalset skal ha tilfredsstillende trapp på innside av stillaset, evt. eget trappetårn
  • Stillasskilt skal være utfylt, og finnes ved alle inngangene
  • Stillasmanual skal følge stillaset og være tilgjengelig
  • Stillaset skal undergå jevnlige kontroller
 • Stillasbruker: må ha fått opplæring i bruk av stillaset, gjennomgang av brukerveiledningen
 • Stillasmontør opptil 5 m: skal ha dokumentert 7,5 t teoretisk + 7,5 t praktisk opplæring
 • Stillasmontør opptil 9 m: skal ha dokumentert 15 t teoretisk + 15 t praktisk opplæring
 • Stillasmontør over 9 m (og den som oppstiller stillas som ikke er ferdig dimensjonert): skal ha dokumentert 36 t teoretisk + 72 t praktisk opplæring + 6 mnd ansettelse i bedrift som bruker stillas

Lift

 • Liften:
  • Skal være CE-merket
  • Skal kontrolleres årlig av sakkyndig
  • Skal være egnet til det arbeidet som skal utføres
  • Skal ha brukermanual som følger liften
  • Skal ha overlastsystem og nødsenk
 • Liftbruker skal ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring

Fallsikring

 • Fallsikringsutstyret:
  • Skal være CE-merket
  • Skal passe til den enkelte brukeren
  • Skal være tilpasset arbeidet
  • Skal kontrolleres jevnlig
  • Skal benyttes i samsvar med brukerveiledningen
 • Bruker av fallsikringsutstyr skal ha dokumentert praktisk og teoretisk opplæring

 

Når arbeid blir stanset av Arbeidstilsynet grunnet manglende opplæring eller liknende, så er det ikke bare boten, men også forsinkelsene som oppstår og det som medfører av tapt anseelse. Det alltid er ditt eget ansvar å følge med på hvilke krav som gjelder for akkurat deg. Sidene www.regelhjelp.no og www.lovdata.no kan hjelpe deg med å holde deg oppdatert på endringer.

Våre stillaseksperter er her for å hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss her.

Telefonnummer+47 23 19 11 19

ArbeidstimerI - V 08:00 - 17:00

kontakt-oss

  Kontakt oss

  Ta kontakt via kontaktskjema under.