Ikke gjør dette hjemme

En mobilvideo fra Oslo avslører hvordan et stillas ble satt opp uten bruk av tilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Det er strenge regler for sikkerheten ved arbeid i høyden. Ifølge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.

Husk alltid å lese monteringsanvisning og bruk fallsikring.

En mobilvideo fra Oslo avslører hvordan et stillas ble satt opp uten bruk av tilstrekkelig sikkerhetsutstyr. Det er strenge regler for sikkerheten ved arbeid i høyden. Ifølge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.